Hur är det att vara ordförande i ett utbildningsutskott?

Medicinska utbildningsrådet(MUR), Johanna Henriksson

Tre saker en gör?

– Möte, maila, MURa!

Varför ska en vara ordförande i MUR?

– Det är lärorikt, du får en stor inblick i hur läkarprogrammet fungerar och kan påverka detta för alla studenters skull.

Några tips till en efterträdare?

– Delegera, ta användning av styrelsen och våga ta paus.


Biomedicinska utbildningsrådet (BUR), Jonas Danielsen

Tre saker som utmärker din post?

– Ansvar, Inflytande, Insikt

Varför ska en vara BUR-ordförande?

– För man tycker det är viktigt att utbildningen genomförs på ett bra och rättssäkert sätt. Och se till så att studenterna får det så

bra som möjligt under sin utbildningstid.

Några tips till en efterträdare?

– Se till att du delegerar de uppgifter som dina styrelsemedlemmar har ansvar för istället för att göra dem själva.


NYFIKEN PÅ FLER POSTER?

In och kolla vilka fler som är utlysta här!

SÖK POSTER!