Seminarium – Hur fungerar sjukvården?

Hur funkar sjukvården? Hur kan du göra din röst hörd?

GRATIS SEMINARIUM I MALMÖ DEN 14 APRIL – VI BJUDER PÅ FIKA!

(The seminar will be held in Swedish. For moore information, please contact [email protected])

Har du någon gång funderat på hur sjukvården styrs och organiseras? Har du själv sett eller upplevt
förbättringspotential inom sjukvården? Vill du vara med och driva utvecklingen mot en bättre sjukvård i
framtiden? Vare sig om svaret är ja eller nej så är detta ett seminarium för dig! Som blivande vårdpersonal är vi alla ansvariga för att bidra till en välorganiserad och välfungerande sjukvård.
Ta chansen att delta vid två inspirerande seminarier i april! I första delen ger några av Region Skånes högst uppsatta tjänstemän en introduktion till hur sjukvården styrs och fungerar, från politiska beslut till klinisk vardag.

I del två bjuder vi in till diskussion kring hur vi kan påverka organisationen, både som studenter och som framtida vårdpersonal.

Del 1:
Hur funkar sjukvården: samtal med två av Region Skånes högst uppsatta tjänstemän Den 14
april, kl. 17-19. CRC Aulan i Malmö.
17.00-17.05 MF, KF och Sveriges Läkarförbund student hälsar välkomna
17.05-17.35 Region Skåne ur ett fågelperspektiv: från politiskt beslut till praktisk handling Ingvar Thell, Nämndssekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden, det högsta beslutande organet för vårdfrågor i Region Skåne
17.35-18.20 Sjukvårdens organisation och de utmaningar man arbetar med på ledningsnivån Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, utsedd till Välfärdens viktigaste kvinna i Sverige 2015.
18.20-18.35 Paus och fika
18.35-19.15 Diskussion med de inbjudna gästerna Tid för frågor om organisationen och hur man kan påverka den.

N.B. Som tjänstemän kan gästerna ej stå till svars för politiska beslut. Politiska dimensionen och hur vårdpersonal kan påverka det politiska
beslutsfattandet behandlas under del 2.

Seminariet presenteras av: Medicinska Föreningen Lund-Malmö, Kandidatföreningen, Sveriges Läkarförbund student.

Anmälan senast 10 april – anmäl dig här

Vi bjuder på kaffe, smörgås och kaka!

SÖK POSTER!

Sponsor