Mottagare av Magnus Blix prisfond!

Magnus Blix är en utmärkelse som delas ut för en uppsats på kandidat-eller avancerad nivå från Magnus Blix prisfond. Mottagare av utmärkelsen i år blev Madeleine Wallenius med motiveringen:

”Nomineringskommittén tycker att Madeleine Wallenius förefaller ha gjort ett gediget arbete på ett stort antal individer.  Hon har själv varit aktiv i laboratoriearbetet, i skrivandet och i presenterandet av fynden. Hennes forskargruppschef professor Åke Lernmark beskriver henne som mycket duktig, målmedveten och självständig i sina arbeten.”

Bra jobbat Madde!

SÖK POSTER!

Sponsor