Medicinska Föreningens poster för året 16/17

Bli en del av Medicinska Föreningen! Sök en post i Medicinska Föreningen. Du kan söka allt från utskottsordförande för Idrottsutskottet till studentrepresentant i fakultetsstyrelsen!

Härmed utlyses Medicinska Föreningens poster för verksamhetsåret 16/17. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa.

Posterna är sökbara till och med 15:e april genom följande formulär: http://bit.ly/MedicinskaFöreningen1617
Mandatperiod är 16-07-01 till 17-06-31 om inget annat anges.
Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se.

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Ordförande MUR
Ordförande BUR
Ordförande LAUR
Ordförande MPH-UR (Chairman MPH-UR)
Sexmästare
Pubmästare (2)
Högtidsmarskalk läkarutbildningen
Högtidsmarskalk biomedicinutbildningen
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen
Körledare (Ultraljud) (2)
Idrottsförman (Idru-förman) (2)
Ärtmästare (2)
Brunchmästare (2)
Kulturutskottsordförande (2)
Novischförman
Arbetsmarknadsdagsordföranden (2)
Sondenredaktör (2)
IT ansvarig i It- och mediautskottet
Corfotograf i It- och mediautskottet
Medicinska föreningens Interna Förening För Orättvis Soulagering (MIFFOS) (2)
Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare
Kirurgiska utskottet ordförande (2)

Övriga poster (postbeskrivningar)

Huvudskyddsombud
Arkivarie
Seniorskollegiet (5)
Revisorer (3, varav 1 auktoriserad)

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten

Medicinska fakultetsstyrelsen
Medicinska Fakultetsledningen
Lärarförslagsnämnden (o+s)
Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor
Fakultetens valberedning (o+s)
Internationella utskottet (o+s)
Brukargruppen för bibliotek och IKT
Ledamot BMC husstyrelse
Ledamot CRC husstyrelse
HMS-kommittén BMC (o+s)
HMS-kommittén CRC (o+s)

Fakultetsgemensamma utbidlningsorgan

Samordningsgruppen för utbildning, SFU
PD-gruppen (o+s)
Grundutbildningsnämnden (GUN) (2)

Programnämnder

Programnämnden för Läkarutbildningen (PNL) (4o+4s)
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR) (2o+2s som fördelas mellan log. och aud.)
Programnämnden för masterutbildningar (PNM) (3o+3s som fördelas mellan biomed kand, biomed master och MPH)

Institutionsstyrelser

Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)  (o+s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL)  (o+s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö  (IKVM) (o+s)
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)
Styrelsen för Translationell medicin (Malmö) (o+s)

Kommittéer relaterade till utbildning

Internationella kommittén läkarutbildningen (o+s)
Internationella kommiten Biomed+MPH (2 st o+2 st s) (fördelas mellan programmen)
Internationella kommittén logaud  (2) (fördelas mellan programmen)
Studiesociala kommittén läkarutbildningen (2)
Studiesociala kommittén biomedicin-utbildningen (2)
Studiesociala kommittén logaud  (2) (fördelas mellan programmen)
Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap (MPH) (2)
Examinationskommittén läkarprogrammet (2)
Examinationskommittén biomedicinprogrammet
Examinationskommittén logaud (2) (fördelas mellan programmen)

Representanter i studentorgan (postbeskrivningar)

Corpus styrelseledamot (3o+3s) (MF)
Lunds universitets studentkårer (LUS) Ting (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
LUS Valberedning (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
Studentlund (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
Terminsräkningsföreningen (TRF) representant
Sveriges förenade studentkårer (SFS) -fullmäktige (Tillsätts av Corpus Medicum)
Akademiska Föreningens (AF) Överstyrelse, ledamot (o+s)
Stipendienämnden Akademiska Föreningen, ledamot

SÖK POSTER!

Sponsor