Sök nya programnämnder och vakanta poster

Nu är det tid att söka vårens vakanta poster och de nyinstiftade utbildningsnämnderna på fakulteten. Nominering/kandidatur sker till valberedningen[a]mfskane.se där du skriver kort om dig själv eller ditt förslag samt förser oss med kontaktuppgifter. Inkomna förslag utan kontaktuppgifter kan ej hanteras då valberedningen måste komma i kontakt med kandidaterna. Senaste 7:e februari måste förslag vara inskickade. Beredning av posterna kommer ske under vecka 6. Vid frågor angående poster eller valprocess kontakta valberedningen!

Nya utbildningsnämnder

Fakulteten har beslutat att förändra strukturen för utbildningsnämnderna. Det har instiftats en grundutbildningsnämnd (GUN) som skall ansvara för all grundutbildning på fakulteten. Under denna kommer det finnas programspecifika utbildningsnämnder för varje utbildning. Uppdragen är till och med 2016-06-30.

Grundutbildningsnämnden (GUN) (2 ordinarie + 2 suppleanter)

Programnämnden för läkarutbildning PNL (4 ordinarie + 4 suppleanter, läkarstudenter)
Ingående utbildningsprogram: Läkarprogrammet
 
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar PNR 
(1 ordinarie + 1 suppleant, logopedstudenter) (1 ordinarie + 1 suppleant, audionomstudenter)
Ingående utbildningsprogram: Fysioterapiprogrammet, Arbetsterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, Audinomprogrammet
Programnämnden för masterutbildningar PNM
(1 ordinarie + 1 suppleant, biomedicin kandidatstudenter) (1 ordinarie + 1 suppleant, biomedicin masterstudenter) (1 ordinarie + 1 suppleant, MPH-studenter)
Ingående utbildningsprogram: Biomedicinprogrammet, kandidat och master, Master i medicinsk vetenskap, Master i folkhälsovetenskap, Master i idrottsvetenskap.

Vakanta poster

Följande poster i Medicinska Föreningen är vakantsatta, dvs det finns ingen vald person till posten. Posterna är t om 2016-06-30 om inte annat anges.

Talman fullmäktige, suppleant (1 st)

Utskottsordföranden

Arbetsmarknadsdagsordföranden (1 st) 
Brunchmästare (1 st) (obs t. om 2016-12-31)
Kulturutskottsordförande (1 st) 
Malmömästare (1 st) 

Fakultetsgemensamma organ

Valberedningen för Medicinska Fakulteten (1 suppleant)
Ledamot BMC husstyrelse
HMS-kommiten BMC (1 ordinarie, 1 suppleant)
HMS-kommiten CRC (1 st ordinarie, 1 st suppleant)
Styrelsen för EMV ( 1 st suppleant)
Styrelsen för IKVL (1 st suppleant)
Styrelsen för IKVM (1 st suppleant)

Nämndspecifika organ

NRU-ledamot  (1 st ordinarie och 1st  personlig suppleant) (logopedstudenter önskas) (kommer ombildas till programnämnd)
Studiesociala kommittén logaud (1 st ordinarie ledamot) (audiologistudent önskas)
Examinationskommittén logaud (2 st, 1 audiologistudent och 1 logopedstudent önskas)

Övriga representanter

Ledamot till Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige (1 st, väljs av Corpus Medicum)

 

—————————————–

I tjänsten

Nils Wetterberg
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

SÖK POSTER!

Sponsor