Kandidera till FUM 16/17

Fram tills den 8 februari kan du kandidera till att vara ledamot i FUM!

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs varje år av Medicinska Föreningens medlemmar. Alla medlemmar får fritt ställa upp i valet. Fullmäktige behandlar och beslutar om alla typer av frågor som rör medicinska föreningen. Det kan röra sig om utvecklade av nya stadgar, värdegrunder, sociala utskott och i viss mån även utbildningsfrågor. Fullmäktige är också de som bestämmer om vilka som får olika poster inom föreningen, såsom brunchmästare och ordförande. I snitt träffas fullmäktige en gång i månaden. Du som söker bör ha ett intresse för utvecklingen av medicinska föreningen. Välkommen med din kandidatur eller nominering!

 

Här kan du kandidera själv eller nominera någon annan! 

 

Har du frågor, vänd dig till [email protected]


 

Until February 8, you can candidate to be a member of FUM!

The highest governing body of Medicinska Föreningen is the General Council (FuM). FuM is elected each year by the members of Medicinska Föreningen. All members are free to stand for election. The council discusses and decides on a variate of issues related to the Medicinska Föreningen. It may involve developing new statutes, guideline of values, social committees and in some extent educational matters. FuM are also those who decide on who gets different positions within the association, such as ärtmästare and chairman. The council meets on average once a month. The applicant must have an interest in the development of Medicinska Föreningen. Welcome with your application!

Here you can candidate yourself or nominate someone else!

 

Have any questions, contact [email protected]

SÖK POSTER!

Sponsor