Stig Radners resestipendium

Stig Radners resestipendium är ett årligt resestipendium som utlyses av Läkaresällskapet i Lund (LiL). Stipendiet syftar till att främja det internationella medicinska studentutbytet. Utdelandet av stipendiet sker i samband med den stora Toddydagen.

Stipendiaten erhåller en prissumma på 7000 kr, och brukar tilldelas för ett internationellt utbyte. Senast 1,5 år efter utbetald stipendiesumma skall stipendiaten skicka in en kortfattad stipendieberättelse till LiL (mer info om den kommer efter utdelat stipendie).

Vad skall stå med i din ansökan?
Ditt namn.
Vad du studerar, och hur långt du har kommit i din utbildning.
Om du är medlem i Medicinska Föreningen (medlemskap krävs).
Om du är medlem i Läkarsällskapet i Lund (LiL)
Har du en bakgrund som aktiv i MF och eller LiL (Läkarsällskapet i Lund).
Vad du har för ambitioner med resan, och i vilket syfte åker du.

Du kan ansöka själv eller nominera en kandidat.

Du skickar din kandidatur till [email protected] , märk mailet med “Stig Radners resestipendie – NAMN NAMN” innan den 19 februari 2016

 


The annual travel grant, Stig Radners resestipendium, are announced now by Läkarsällskapet i Lund (LiL). The purpose of the grant is to encourage international medical exchange. The grant is given out on ”Den stora Toddydagen”, an annual ”spex” tradition.

The grant is 7000 SEK, and usually is given to a student for an international exchange.

What should be included in your application?
Your name
What you study, and how far you have come in the studies
If you are a member of Medicinska Föreningen (MF)
If you are a member of Läkarsällskapet i Lund (LiL)
If, and how and when, you have been active in MF or LiL
What your ambitions and what is the purpose of the journey

You can apply yourself or nominate a candidate.

You send your candidacy to [email protected] , name the email with “Stig Radners resestipendie – NAME NAME”  no later than February 19th 2016

 

 

SÖK POSTER!

Sponsor