Var med och påverka Corpus Laborans 2016!

Bästa medlemmar, i februari 2016 är det dags för Corpus Medicums arbetsmarknadsdag – Corpus Laborans. För att vi i arbetsmarknadsdagsutskottet ska kunna göra det bästa av denna dag så skulle vi bli fantastiskt glada ifall ni tog er en minut och fyllde i en enkät om vad ni vill se eller lyssna på under dagen. Fyll i enkäten här!

Dear members, in February 2016 it’s time for Corpus Medicums annual labour market day – Corpus Laborans. Please help us in the labour day committee to make the best labour market day possible by taking a minute out of your day to fill out a form regarding what you would like to see or listen to during the day. Participate in the survey here!

SÖK POSTER!

Sponsor