Valberedningens förslag för poster 2016

Ärade medlemmar i Medicinska Föreningen,

Valberedningen har fattat beslut till förslag på förtroendeposter inför fullmäktigemöte. Avgörande beslut fattas av fullmäktige:

Tid: 2 december 17.30 (..)
Plats: BMC hus A, i matsalen bredvid Segerfalksalen!

Nils Wetterberg

Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

 

Beslutsprotokoll valberedning inför FUM4 HT15

SÖK POSTER!

Sponsor