JämU – jämställdhets-och likabehandlingsutskottet!

Igår beslöt Fullmäktige att instifta ett nytt tillfälligt utskott i föreningen: JämU – Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet! Ett utskott med syfte att informera och engagera studenter i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling i de utbildningar som bevakas av Medicinska Föreningen!

Utskottet ska vara ett forum  problematik kan belysas och medvetenheten öka kring frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och likabehandling på utbildningarna som finns representerade inom Medicinska Föreningen. Dessutom är förhoppningen att dessa frågor blir en mer naturlig och synlig del i föreningens utbildningsbevakning.


 

Yesterday, the association representative council decided to institute a new temporary committee:
JämU – A Committee with focus on equal opportunities and equal treatment in the education (we’re still working with the english title 🙂 )

SÖK POSTER!

Sponsor