Vill du vara med och arbeta med vårt åsiktsprogram?

Would you like to work with MFs document of opinions?

Vad bör Medicinska Föreningen tycka i frågor som bostäder, antal timmar schemalagd undervisning, resursfördelningssystemet, betyg, högskolepedagogik och global hälsa?

Har du intresse för att vara med och revidera föreningens åsiktsprogram; anmäl ditt intresse att sitta med i den arbetsgrupp som under ledning av föreningens ordförande kommer att jobba med revideringen under verksamhetsåret. Första mötet kommer att vara den 5 november klockan 17.30

Vill du vara med – hör av dig till [email protected] innan 30/10 !

What should the Medical Association about housing for students, number of hours of the course schedule, allocations of resources, grades, pedagogy and global health?

Do you have interest of participate and revise the association’s opinion program? Register your interest to be a part of the working group headed by the association’s president. The group will work with the revision during the operational year. The first meeting will be November 5th at 17.30

Would you like to join – please contact [email protected] before 30/10!

SÖK POSTER!

Sponsor