Welcome to the the biomedical education council!

Vi bevakar utbildningen på biomedicinprogrammet och representerar studenterna i Medicinska fakulteten och Medicinska Föreningen. Det är vår uppgift att tillgodose studenternas behov i frågor rörande utbildningen och att se till att viktig information går ut till studenterna. Att engagera sig i utbildningsfrågor är ett sätt att påverka och hålla sig informerad om aktuella ärenden som gäller utbildningen.

Har du något att säga?

Något som du tycker behöver förbättras? Hur tycker du att vi ska göra biomedicin till en ännu bättre utbildning? Hör mer än gärna av dig till oss på bur@mfskane.se

Ansvariga:
Ordförande: Rebecka Heinbäck
Vice ordförande: Nathalie Arnqvist
Sekreterare: Louise Grövnes
Budgetansvarig: Aida Yifter Lindgren
Event+BRO-ansvarig: Eric Lindblad
PR- och informationsansvarig: Hanna Pettersson
Studiesocialt ansvarig: Matilda Wessman


We monitor the education at the biomedicine programme and represents the students in the Faculty of Medicine and the Medical Association. It is our duty to meet the needs of students in matters related to our education and to ensure that important information goes out to the students. To get involved in educational matters is a way to influence and stay informed about current matters concerning the education.

Do you have anything to say?

Something that you think needs improvement? How do you think we should improve the  biomedicine programme? Please feel free to contact us at bur@mfskane.se

Responsible:
Chairman: Rebekah Heinbäck
Vice Chairman: Nathalie Arnqvist
Secretary: Louise Grövnes
Budget Manager: Aida Yifter Lindgren
Event + BRO manager Eric Lindblad
PR and Communications Manager: Hanna Pettersson
Study Socially responsible: Matilda Wessman

 

Kommande evenemang

 

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Sophie Ivarsson

BUR-ordförande

Senaste om BUR

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.