Vad händer på audiologiprogrammet?

Audiologin är en vetenskap som bygger på tre ben: Akustik, medicin, och beteendevetenskap.

På audiologiprogrammet lär sig studenter om akustik och signalbehandling, det fungerande och det sjuka örat, neurologi, och utvecklingspsykologi. Utbildningen syftar till att examinera färdiga audionomer. Studenterna håller mest till på HUD-huset och i Universitetssjukhusets kulvert. Utbildningen är 8 terminer lång, men redan efter 6 fullföljda terminer kan audiologistudenten söka audionomlegitimation. Audionomen arbetar med olika aspekter av hörselvård, med en klar tyngdpunkt på rehabilitering. Utbildningen är konkurrenskraftig på både ett nationellt och internationellt plan och kan leda till flera olika karriärer. Du kan läsa mer om utbildningen här.

 

What’s going on at the Program of Audiology?

Audiology is a science made out of three parts: Acoustics, medicine, and behavioural sciences.

At the program, students study acoustics, signal processing, the healthy and unhealthy ear, neurology, and developmental psychology. The Swedish term for audiologists is ”audionom”, which is a protected profession. The scope of Swedish audiologists is roughly the same as in the rest of the world, different aspects of the ear with a heavy emphasis on treatment. The program i 8 semesters long. You can read more about the program here.

Senaste om Logoped/Audiologi

SÖK POSTER!