Sonden, Medicinska Föreningens tidning, är tillbaka!

Sonden, Medicinska Föreningens tidning

Det första numret av Sonden publicerades år 1962 och har sedan dess gett en inblick i Medicinska Föreningen. Sonden strävar efter att demonstrera MF-medlemmens diversitet, förebilder och funderingar.

I Sonden kan du läsa om allt från spännande forskning och nya idéer till skidresor och lundaevenemang.

Genom Sonden ges en möjlighet till varje medlem att uttrycka sitt intresse. Vill du få dina ord tryckta, ditt evenemang uppmärksammat eller dina bilder publicerade?

Tipsa oss eller bli en av våra reportrar! Kontakta oss via mail eller via vår facebooksida.


 

Sonden, Medicinska Föreningens magazine


The first issue of Sonden was published in 1962 and has since then given insight in Medicinska Föreningen. Sonden strives towards demonstrating the MF-members’ diversity, role models and concerns.

In Sonden you can read everything from intriguing research and new ideas to skiing trips and events in Lund.

Sonden gives every member the opportunity to express their interest. Would you like your words put to press, your event acknowledged or your pictures published?

Let us know or become one of our reporters!
Contact us via email or check out our facebook page.

 

Lovisa Sahlén

Sondenredaktör

Gustav Christensson

Sondenredaktör

Sonden

Senaste om Sonden

SÖK POSTER!