Välkommen till MF’s mysigaste och mumsigaste utskott!

Vi serverar Lunds BÄSTA brunch (helt objektivt) med varierande teman – allt från Hälsobrunch & Amerikansk Brunch till Jorden Runt & Corbalsbrunch! En gång per termin anordnar vi även Brinner – Brunch For Dinner!

Häng med oss på söndagsförmiddagarna för att få matkoma för hela veckan – enbart 45 SEK för medlemmar i Medicinska Föreningen. Övriga är välkomna för 55 SEK.

Var hittar du oss då? JO, på Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5.

Dörrarna öppnas 11:00 och maten serveras 11:30!

Åt ni något extra gott när du var hos oss och vill ha recept? Kanske på det berömda och mytomspunna Brunchbrödet? Kontakta oss då väldigt gärna på mejl!

Är du sugen på att jobba Brunch?

Varje gång vi anordnar brunch, så har vi naturligtvis haft världens bästa jobbarlag på plats för att skapa alla läckerheter! Såklart är du sugen på att jobba du med!?

Hur går det till?
Varje söndag har två jobbarlag, ett på förmiddagen (7.30-11.30) och ett på eftermiddagen (11.00-15.00).

Förmiddagspasset börjar med frukost 7.30 på Locus Lundensis innan vi sätter tänderna i alla maträtter, bröd och godsaker som skall erbjudas! Med musik strömmandes ur högtalarna och skönt häng i köket (bästa stället att hänga, we know!) går tiden väldigt fort och vipps så är klockan 11.30 och ni får avsluta ert pass med att äta av den grymma brunchen ni gjort!

Eftermiddagspasset börjar 11.00 med att hjälpa till med allt som behöver göras färdigt! Koka kaffe, fylla på med allt från mat & dricka till tallrickar & bestick, och naturligtvis tar vi en paus då ni får äta av brunchen. Sedan städar vi upp kalaset och senast 15.00 är vi färdiga för dagen, och ni har kanske till och med matlådor med brunchrester med er hem!

Som belöning får du äta gratis en brunch under terminen per brunch du jobbar, och jobbar du två söndagar eller fler får hänga med på Brunchens episka jobbarfest i slutet av terminen.

Platserna brukar dock ta slut i början av terminen – så var snabb!

Tveka inte att höra av dig!
Och glöm inte att gilla oss på Facebook!

https://www.facebook.com/groups/240324862713342/

 

”MF’s brunch slår alla andras med hästlängder” – Okänd, 1999

”Brunchbrödet. WOW!” – Alla i Lund, 2001-för evigt.


 

Welcome to MF’s cosiest and most delicious committee!

We serve Lund’s BEST Brunch (completely objectively) with varying themes – everything from Healthbrunch & American Brunch to Around the World-Brunch & Corbalsbrunch (annual brunch the day after the Corpus Medicum prom! Once every semester we also organize Brinner – Brunch for Dinner!

Join us on Sunday mornings to get a foodcoma for the whole week – only 45 SEK for members of the Medicinska Föreningen. Others are welcome for 55 SEK.
Where can you find us then?  At Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5 in Lund
Doors open at 11:00 and the food is served at 11:30!

Did you eat something extra tasty when you were with us last and want the recipe? Perhaps the famous and legendary brunchbread? Contact us then please via e-mail!
Are you eager to work Brunch?
Every time we organize brunch, we naturally have the world’s best team of workers to create all the delights! Of course you wish to join us for a shift?!

How does it work?
Every Sunday has two team of workers, one in the morning (7:30 to 11:30) and one in the afternoon (11:00 to 15:00).

The morning session begins with breakfast at 7:30 at Locus Lundensis before we start working on all the dishes, breads and goodies to be offered! With music flowing from the speakers and good hang-out in the kitchen (the best place to hang out, we know!) time passes very quickly and soon it is 11.30 and you get to finish your shift with eating the awesome brunch you have made!

The afternoon session begins at 11:00 to help with everything that needs to be done! Making coffee, stocking up on everything from food and drinks to plates & cutlery, and of course we take a break so you can enjoy the brunch. Then we clean up the party and at the latest, at 15:00, we are finished for the day, and you might even have lunch boxes full of leftovers to take home with you!

As a reward, you get to eat for free one brunch during the semester per brunch you work and if you work two Sundays or more then you get an invitation to the Brunch’s epic work party at the end of the semester.
The workspots tend to fill the beginning of the semester – so be quick!

Do not hesitate to get in touch with us!
And do not forget to like us on Facebook!


https://www.facebook.com/groups/240324862713342/


”MF’s brunch beats all others by far” – Unknown, 1999

”The Brunchbread. WOW! ”- Anyone in Lund, 2001-forever.

Brunchkalender

[tribe_mini_calendar category=”brunch”]

 

Brunchförmän

David Loum Skantz

Brunchmästare

Gabriele Lileikyte

Brunchmästare

Caroline Olsson

Brunchmästare

Linn Wikström

Brunchmästare

Senaste om Brunchen

SÖK POSTER!