Vice ordförande är en av två personer i Medicinska Föreningens presidium, där den andre är ordförande. Ordförende och vice ordförande är arvoderade på heltid av föreningen och har under deras verksamhetsår uppehåll från sina studier, för att ha största möjlighet och de bästa förutsättningarna att leda föreningen, stötta dess utskott och följa de fastställda instruktionerna från fullmäktige.

Vice ordförandes arbete har till stor del med föreningens ekonomi att göra. I posten ingår att sköta bokföringen, ta fram bokslut och årsredovisning, samt ha kontakt med föreningens sponsorer. Vice ordförande lägger även budgetförslag till nästkommande verksamhetsår, samt håller kontakt med utskottsordföranden för de olika utskotten kring deras budget. Utöver detta ingår det även i vice ordförandes uppgifter att sitta med i Corbalskommittén, Toddydagsutskottet och arbetsmarknadsdagsutskottet.

Vice ordförande är i princip alltid tillgänglig på mailadressen vice@mfskane.se och sitter för det mesta på sin kontorsstol på Medicinska Föreningens Expedition.

———–

The Vice President is one of two in the association’s presidium, the other one is the association’s chairman. The President and Vice President are remunerated on full time by the association and during their fiscal year have a break from their studies to have the greatest opportunities and the best conditions to lead the association, support its committees and follow defined instructions are available from the associations representative council.

The Vice President main responsibility is the economy of the association. This includes book keeping, retrieving the closing for the past year along with the annual report. The Vice President also presents a suggested budget for the coming year and keeps in touch with the chairmen of our committees regarding their budget. Apart from that, the Vice President also participates in the Corbal Committee, the Toddy Day Committee and our Labour Day Committee.

The Vice President is almost always available via email at vice@mfskane.se and is for the most part seat d in his chair at Medicinska Föreningens office.

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.