Som ansvarig för PR (Public Relations) inom Medicinska Föreningen är det ditt främsta uppdrag att se till att Föreningen är tillgänglig och synlig för samtliga medlemmar, och syns på rätt sätt i alla sina aktiviteter, sammanträdanden och evenemang. I praktiken innebär det främst att hjälpa våra utskott med sin marknadsföring, och informera om hur denna ska skötas i våra kommunikationsmedier. Och vilka är dessa? Förutom affischering och Facebook befinner du dig just nu i vår främsta kommunikationskanal; hemsidan! Med den kan vi effektivt få ut färsk och befintlig information om MF. Ett av dina uppdrag är således att hålla hemsidan uppdaterad, och sprida den till våra medlemmar via Facebook, mail och affischer.

Delar av jobbet görs tillsammans med styrelsens Infosekreterare, och tillsammans med Föreningens vice ordförande sköter du sponsring av MFs verksamheter. Du har dessutom ansvar över två utskott – Corfotograf och IT – som med din hjälp och feedback utför sina uppdrag för Medicinska Föreningen.

Utöver detta ingår det självklart att svara på frågor från medlemmar och aktiva, samt hjälpa resten av styrelsen med Föreningens aktuella frågor.

Du som har idéer kring marknadsföring och information, och kanske har ett sinne för grafisk design eller hur man bäst charmar till sig spons från en storbank bör definitivt söka posten som PR-ansvarig! Det är enormt givande och lärorikt, dessutom lär du med största sannolikhet få 6 nya riktigt bra vänner.

Hör av dig till pr@mfskane.se om du vill veta mer!

———

As Head of Public Relations in Medical Association, it is your main objective to make sure the Union is visible and available for all members throughout its activities, gatherings and events. Practically, this means mainly helping our branches with their marketing, and ensuring it is done the correct way through our various channels. These include posters, Facebook, and this place right here; our brand new website! With it, we can effectively supply our members with fresh and existing information about the Union. Maintaining an updated and relevant website, and ofcourse sharing it to our members via Facebook, e-mail and posters, is thus on of your primary tasks.

Part of the job is done together with the Info Secretary of the Board, and together with the Vice President, you handle sponsorship matters. Further, you have responsibility for two comittees – the Cor Photographer and the IT comittee – which thanks to your help perform their tasks for the Association.

Besides from this, you will answer questions from our members, and help the rest of the Board with current matters concerning the Medical Association.

If you have ideas on marketing and information, and with a decent sense of graphic design or knows how to charm a bunch of possible sponsors should definitely apply for the position.

E-mail pr@mfskane.se for more information.

SÖK POSTER!