Medicinska föreningen styrs enligt en klassiskt västerländsk mall som återkommer inom en mängd instutitioner.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 16/17
Johan Nilsson
Kajsa Sandberg
Linnea Sandström
Martin Andersson
Tabayi Hawez
Tillie Johansson
Veronica Hernström
Felicia Lindström
Agnes Lindgren
Anton Werin
Arvid Von Konow
Cecilia Skoug
Egil Borg Bromée
Elsa Palmkvist
Fredrik Backlund
Emma Svensson
Filip Hallgren
Julia Frostå
Sofia Christiansson.


Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

Johan Hellgren

Fullmäktiges talman

  Vakant

  Fullmäktiges sekreterare

   Dokument Fullmäktige

   Senaste om Fullmäktige

   SÖK POSTER!

   BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
   046 - 222 06 80
   mf@mfskane.se

   Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

   Hemsida av Intervaro webbyrå.