Medicinska föreningen styrs enligt en klassiskt västerländsk mall som återkommer inom en mängd instutitioner.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 18/19

Egil Borg Bromée

Björn Elmberg

Felicia Lidström

Linnéa Sandström

Agnes Lindgren

Ebba Wallström

Freja Franzén

Antonio Fernandez

Tiia-Marie Sundberg

Simon Larsson

Emma Svensson

Alfrida Svennung

Sophie Ivarsson

Hannes Wikström

Josefine Andreasson

Isabella Aflaki

Joar Åberg

Margareta Mittendorfer

Sofia Christiansson

Egzon Berisha

Gustav Christensson

Suppleanter FUM 18/19

Ludwig Svensson

William Bronge

Filip Björklund

Per Gottfridsson

Felicia Feurstein

Celina Björkqvist


Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

Johan Hellgren

Fullmäktiges talman

  Sofia Marinko

  Fullmäktiges sekreterare

   Lea Styrmisdottir

   Valnämndens ordförande

    Dokument Fullmäktige

    Handlingar 2018/19

    Senaste om Fullmäktige

    SÖK POSTER!