Medicinska föreningen styrs enligt en klassiskt västerländsk mall som återkommer inom en mängd instutitioner.

Medicinska Föreningens högsta beslutande organ är Fullmäktige (FuM). FuM väljs av Medicinska Föreningens medlemmar, i val som förättas årligen. Det löpande arbetet leds av styrelsen, som rapporterar och ansvarar inför FuM. Styrelsen valbereds efter nominering och kandidatur. Under styrelsen finns flera olika utskott, både utbildningsbevakande och sociala. Varje utskott leds av en utskottsordförande, som väljs av FuM.

 

Ledamöter FUM 17/18

Madeleine Lehander
Sandra Ahlberg
Veronica Hernström
Freja Franzén
Filip Björklund
Elsa Palmkvist
Julia Frostå
Albin Lindén
Joar Åberg
Isac Zia
Gustav Offenbartl
Erik Gebre-Mehdin
Matilda Johnsson Sjöström
Felicia Lidström
Josefine Wahlström
Egil Borg Bromée
Johanna Henriksson
Agnes Lindgren
Michaela Runnäs
Suppleanter FUM 17/18:
William Bronge
Lovisa Sahlén
Natalie Andersson
Felix Solberg


Medicinska Föreningen is governed in a classic western manner that we use in a variety of institutions.

Medicinska Föreningen highest governing body is the Union Representative Council (FuM). FuM is elected by the members of Medicinska Föreningen annually. The continous work is led by the Union Board, who reports and is responsible to FuM. FuM also elects the members of the Board each year. Beneath the Union Board are various committees, both dedicated to educational monitoring and social activities. Each committee is lead by a Head of Committee, also elected by FuM.

Johan Hellgren

Fullmäktiges talman

  Sofia Marinko

  Fullmäktiges sekreterare

   Lea Styrmisdottir

   Valnämndens ordförande

    Dokument Fullmäktige

    Senaste om Fullmäktige

    SÖK POSTER!