Vakanta poster! 

(For information or applying in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig. Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 29 mars 2018. Dessa vakanta posterna kan man kandidera till eller nominera någon till mellan 3/4 och 15/4 2018.

Vi söker nu utskottsordföranden och studentrepresentanter inför verksamhetsåret 2018/2019, tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

KANDIDERA ELLER NOMINERA

Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästa FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot vakantsatta poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår, dvs 2 terminer HT18 och VT19 men vissa poster som söks är för kalenderåret 2018 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs HT 18.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

 

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Ordförande MUR  verksamhetsår 18/19
 Ordförande BUR  verksamhetsår 18/19
 Ordförande LAUR  verksamhetsår 18/19
Ordförande MPH-UR  verksamhetsår 18/19
 Sexmästare  verksamhetsår 18/19
 Pubmästare (2)  verksamhetsår 18/19
 Högtidsmarskalk läkarutbildningen  verksamhetsår 18/19
 Högtidsmarskalk biomedicinutbildningen  verksamhetsår 18/19
 Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen  verksamhetsår 18/19
 Körledare (2)  verksamhetsår 18/19
 Idrottsförman (2)  verksamhetsår 18/19
 Ärtmästare (2)  verksamhetsår 18/19
 Brunchmästare (2)  verksamhetsår 18/19
 Kulturutskottsordförande (2)  verksamhetsår 18/19
 Arbetsmarknadsdagsordföranden (2)  verksamhetsår 18/19
 Sondenredaktör (2)  verksamhetsår 18/19
 Mediautskottet IT ansvarig  verksamhetsår 18/19
 Mediautskottet Corfotograf  verksamhetsår 18/19
 MIFFOS (2)  verksamhetsår 18/19
 Malmö-Locus utskottet- Husförman  verksamhetsår 18/19
 Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare  verksamhetsår 18/19
 Kirurgiska utskottet ordförande (2)  verksamhetsår 18/19
 JämU (2)  Kalenderår 2018

Övriga poster (postbeskrivningar)

 Talman (O+S)  verksamhetsår 18/19
 FUM-sekreterare (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Huvudskyddsombud  verksamhetsår 18/19
 Arkivarie  verksamhetsår 18/19
 Seniorskollegieledamot (5)  verksamhetsår 18/19
 Auktoriserad revisor  verksamhetsår 18/19
 Verksamhetsrevisor (2)  verksamhetsår 18/19

 

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

 Medicinska Fakulteten
 Medicinska Fakultetsstyrelsen  verksamhetsår 18/19
 Fakultetsledningen  verksamhetsår 18/19
 Lärarförslagsnämnden (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor  verksamhetsår 18/19
 Valberedningen (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Brukargruppen för bibliotek och IKT  verksamhetsår 18/19
 Fakultetsorgan för arbetsmiljö och infrastruktur
 Ledamot BMC husstyrelse  verksamhetsår 18/19
 Ledamot CRC husstyrelse  verksamhetsår 18/19
 HMS-kommiten BMC (O+S)  verksamhetsår 18/19
 HMS-kommiten CRC (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Fakultetsgemensamma utbildningsorgan
 PD-gruppen (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Ledamot i GUN (2)  verksamhetsår 18/19
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för EMV (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVL (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVM (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ILL (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för Translationell medicin f.d. ILM (O+S)  verksamhetsår 18/19
Programnämnder och kommittéer
 PNL-ledamot (4O+4S)  verksamhetsår 18/19
 Internationella kommiten PNL ledamot (2O+2S)  verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNL (2)  verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNL (2)  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp preklin PNL (2)  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp klin PNL (2)  verksamhetsår 18/19
 Administratörsnätverket  verksamhetsår 18/19
 Kursplansberedningn PNL (2)  verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot (2O+2S)  verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNM (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNM (3)  verksamhetsår 18/19
 Internationella kommiten PNM ledamot (2O)  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp biomed kandidat  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp biomed master  verksamhetsår 18/19
 PNR-ledamot (2O+2S)  verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén logaud (2O+2S)  verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén logaud (2)  verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén logaud (2)  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Log (2)  verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Aud (2)  verksamhetsår 18/19
Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  verksamhetsår 18/19
 ETP- Bedömmargruppen  verksamhetsår 18/19
 Huntingtoncentrum  verksamhetsår 18/19
 Neuronanocenter  verksamhetsår 18/19
 Corpus Medicum styrelse
 Corpus styrelseledamot (3O+3S)  verksamhetsår 18/19
 LUS (enbart nominering, Corpus gemensamma   platser)
 Ting (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Valberedningen (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Regionens styrgrupp för VFU  verksamhetsår 18/19
 Regionens ledningsgrupp för VFU  verksamhetsår 18/19
 Studentlund (enbart nominering, Corpus   gemensamma platser)
 Ledamot (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Terminsräkningsföreningen styrelse (endast   nominering)
 Ledamot  verksamhetsår 18/19
 SFS FUM delegat (enbart nominering, Corpus   gemensamma platser)
Delegat (2O+2S)  verksamhetsår 18/19
 AF
 AF Överstyrelse ledamot (O+S)  verksamhetsår 18/19
 Stipendienämnden ledamot (O)  verksamhetsår 18/19
——————————————————————————————————

Jonna Blixt
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!