OBS! Utlysning och länk för kandidatur/nominering till MFs förtroendeposter, så som utskottsordförande, finns längre ner på sidan!

Utlysning Medicinska Föreningens styrelse samt FUM-poster kalenderåret 19/20

Vi söker nu den nya styrelsen för verksamhetsår 19/20!

Styrelsen är ungefär som MF:s regering. De står för det verkställande arbetet i föreningen och verkställer besluten som FUM fattar. De träffas ungefär en gång varannan vecka och har möten, som ordförande och vice ordförande är man heltidsarvoderade och jobbar med detta på heltid.

Man kan även söka till posterna Talman, vice talman, sekreterare och vice sekreterare i FUM för verksamhetsåret 19/20!

För att läsa om de olika posterna och vad de innebär kan man läsa på MF hemsida http://mfskane.se/om-mf/sa-fungerar-mf/

Sista sökdag för dessa poster är 18 mars, och därav redan passerad. Det går nu att motkandidera mot valberedningens förslag, detta görs tre vardagar innan FUM-mötet 8 april via mejl till MFs ordförande på ordf@mfskane.se . Man förväntas sedan närvara på mötet och presentera sig för FUM samt besvara deras frågor innan valet sker.

Om du har några frågor rörande valprocessen kan du alltid kontakta oss på valberedningen! mail: valberedningen@mfskane.se

 

Utlysta poster Styrelsen och FUM (postbeskrivningar)

 

 Ordförande  Verksamhetsår 19/20
 Vice Ordförande  Verksamhetsår 19/20
 Studenhälsoansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Socialt Ansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Utbildningsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Arbetsmarknadsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Kommunikationsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Talman FUM  Verksamhetsår 19/20
 Vice talman FUM  Verksamhetsår 19/20
 Sekreterare FUM  Verksamhetsår 19/20
 Vice Sekreterare FUM  Verksamhetsår 19/20

Utlysning Medicinska Föreningens förtroendeposter 19/20

Här är sidan för att nominera någon eller själv kandidera till Medicinska Föreningens förtroendeposter för nästa verksamhetsår, dvs till hösten 19 och våren 20. Sista dag att kandidera är 23:e april. Valen kommer ske på Val-FuM 15 och 16 maj. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen, ca 15 min.

Har du funderingar på posterna finns en utförliga beskrivningar på hemsidan.

Posterna är sorterade per kategori för att du lättare ska kunna hitta.

Alla frågor besvaras av valberedningen som du når på valberedningen@mfskane.se.

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

Nominera/kandidera till förtroendeposter 19/20!

 

Utbildningsråd(postbeskrivningar)

Enbart utbildningsrådsordförande, övriga poster tillsätts inom utbildningsråden

 MUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 BUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 LAUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 MPHUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20

 

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Sexmästare  Verksamhetsår 19/20
 Pubmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk Biomedicinutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk Logoped- och Audionomutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk läkarprogrammet  Verksamhetsår 19/20
 Körledare Ultraljud(2)  Verksamhetsår 19/20
 Ordförande KirU  Verksamhetsår 19/20
 Idrottsutskottsordförande (2)  Verksamhetsår 19/20
 Brunchmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ärtmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ordförande KulU (2)  Verksamhetsår 19/20
 Novischgeneraler (3)  Verksamhetsår 19/20
 Redaktör Sonden (2)  Verksamhetsår 19/20
 IT- och mediautskottet, IT-ansvarig  Verksamhetsår 19/20
 IT- och medisautskottet, Corfotograf  Verksamhetsår 19/20
 MIFFOS (2)  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Husförman  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Malmömästare)  Verksamhetsår 19/20
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 19/20
 Studenter i forskning (2)  Verksamhetsår 19/20

Övriga poster inom MF(postbeskrivningar)

 Huvudskyddsombud  Verksamhetsår 19/20
 Arkivarie  Verksamhetsår 19/20
 Auktoriserad revisor  Verksamhetsår 19/20
 Seniorskollegieledamot (5)  Verksamhetsår 19/20
 Verksamhetsrevisor (2)  Verksamhetsår 19/20


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Medicinska fakultetsstyrelsen MFS  Verksamhetsår 19/20
 Medicinska Fakultetsledningen MFL  Verksamhetsår 19/20
 Grundutbildningsnämnden (2)  Verksamhetsår 19/20
 Lärarförslagsnämnden (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor  Verksamhetsår 19/20
 Brukargruppen för bibliotek och IKT  Verksamhetsår 19/20
 Fakultetens valberedning (o+s, gemensamt för Corpus)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot BMC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 PD-gruppen (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot i GUN (2)  Verksamhetsår 19/20
 Instutitionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Instutitionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (4O+4S)  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskomittén PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala komittén PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella komittéen PNL (s+o)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp preklin PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp klin PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Administratörsnätverket  Verksamhetsår 19/20
 Kursplansberedning PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot (O+S av Biomedkand, Biomedmaster samt MPH)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala komittén PNM (O+S)  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskommittén PNM (3)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittéer PNM ledamot (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp biomed kandidat PNM  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp biomed master PNM  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR ledamot logaud (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittén logaud PNR (2O+2S varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala kommittén logaud PNR (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Log (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Aud (2)  Verksamhetsår 19/20
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 19/20
 ETP- Bedömmargruppen  Verksamhetsår 19/20
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 19/20
 Neuronanocenter  Verksamhetsår 19/20

 

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2018/2019 samt kalenderåret 2019. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.
Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den februari 2019. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästkommande FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Länken att söka med finns nedanför alla poster.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår (ht18/vt19) eller ett kalenderår (2019) vilket betyder att vissa poster är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs vt19.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

Förmän (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Körledare (2)  Verksamhetsår 18/19
 Redaktör Sonden  Verksamhetsår 18/19
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet (2)  Kalenderår

Övriga poster (postbeskrivningar)

 Fullmäktiges sekreterare (S)  Verksamhetsår 18/19
 Arkivarie  Verksamhetsår 18/19
 Seniorskollegieledamot  Verksamhetsår 18/19


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Fakultetsorgan för arbetsmiljö och infrastruktur
 CRC husstyrelse  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén CRC (0+S)  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén BMC (S)  Verksamhetsår 18/19
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för EMV (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ILL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ITM (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Programnämnder och kommittéer
 PNL-ledamot (3S)  Verksamhetsår 18/19
 Kursplansberedningen PNL (2S)  Verksamhetsår 18/19
 Administratörsnätvärket PNL  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot Biomed Master (S)  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot MPH (S)  Kalenderår -18
 Studiesociala kommittén PNM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNM (1)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed master  Verksamhetsår 18/19
 PNR-ledamot AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR LOG (S)  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp AUD (1)  Verksamhetsår 18/19
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 18/19
 Neuronanocentrum  Verksamhetsår 18/19
 LUS (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Regionens ledningsgrupp för VFU  Verksamhetsår 18/19
 SFS FUM-delegat (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Delegat (2O+2S)  Verksamhetsår 18/19

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

OBSOBSOBS! Du ska INTE söka här till poster för verksamhetsår 19/20 utan det göra på länk ovan!

sök/nominera till VAKANT post

——————————————————————————————————

Linnea Magnusson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!