Vakanta poster! 

(For information or applying in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig. Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 5 mars 2018. Dessa vakanta posterna kan man kandidera till eller nominera någon. 

Vi söker nu ny styrelse för verksamhetsår 18/19  (Postbeskrivningar)
Vi söker även 6 novischförman, 3 på helår (dvs HT18 och VT19) och 3 på halvår (endast HT18).

SÖK NOVISCHFÖRMAN SÖK STYRELSE

Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästa FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot vakantsatta poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett kalenderår, dvs 2 terminer VT18 och HT18 men vissa poster som söks är för verksamhetsåret 17/18 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs VT 18.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

 

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Malmö-Locus utskottet- Husförman  kalenderår 2018
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen verksamhetsår 17/18
MIFFOS verksamhetsår 17/18
Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare Kalenderår 2018
MUR-ordförande verksamhetsår 17/18

Övriga poster (postbeskrivningar)

Arkivarie verksamhetsår 17/18
FUM-sekreterare (s) verksamhetsår 17/18
Inspektor
2017-07-01 – 2019-06-30
Proinspektor
2017-07-01 – 2019-06-30
Seniorskollegieledamot 5  verksamhetsår 17/18

Tillfälliga poster

JämU 1 verksamhetsår 17/18
JämU 2 kalenderår 2018

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten
Ledamot CRC husstyrelse verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten BMC (s) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (o) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (s) verksamhetsår 17/18
PD-gruppen (s) verksamhetsår 17/18
Programnämnder, Institutionsstyrelser, Kommittéer relaterade till utbildning och Representanter i studentorgan (postbeskrivningar)
Institutionsstyrelser:
Styrelsen för EMV (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för EMV (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVM (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för insitutionen för Translationell medicin f.d. ILM (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för insitutionen för Translationell medicin f.d. ILM (s) verksamhetsår 17/18
Programnämnd LÄK
Administratörsnätverket verksamhetsår 17/18
Programnämnd MASTER+BIOMEDKAND.
PNM-ledamot (personlig sup biomedmaster) verksamhetsår 17/18
PNM-ledamot (personlig sup mhp) Kalenderår 2018
Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap ledamot 1 (s) slogs ihop med biomed 17-01-01 verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén PNM 3 verksamhetsår 17/18
Programnämnd Rehabiliteringsutbildningar
PNR-ledamot (personlig sup aud) verksamhetsår 17/18
Internationella kommittén logaud (s) (aud) PNR verksamhetsår 17/18
Studiesociala kommittén logaud (o) (log) PNR verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén logaud (log) PNR verksamhetsår 17/18
Andra arbetsgrupper
Huntingtoncentrum (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
Neuronanocenter (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
LUS (enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
LUS Valberedningen (s) verksamhetsår 17/18
SFS FUM delegat (enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Delegat 2 (o) verksamhetsår 17/18
Delegat 1 (s) verksamhetsår 17/18
Delegat 2 (s) verksamhetsår 17/18

——————————————————————————————————

Jonna Blixt
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.