Observera att sökperioden för poster med chans att väljas in på terminens första FUM (31/1) nu är förbi men att man som vanligt kan motkandidera till poster via MFs ordf. Valberedningen kommer att handlägga nomineringar först till nästkommande FUM.

 

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2018/2019. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.
Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 27 december 2018. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästkommande FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej.

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

SÖK/NOMINERA TILL VAKANT POST

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår, dvs 2 terminer, HT18/VT19, men vissa poster som söks är för kalenderåret 2018 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs HT18.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

Förmän (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Körledare (2)  Verksamhetsår 18/19
 Redaktör Sonden  Verksamhetsår 18/19
 Sexmästare  Kalenderår 2019
 Tandemgeneral  Kalenderår 2019
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet (2)  Kalenderår -18

Övriga poster (postbeskrivningar)

 Fullmäktiges sekreterare (S)  Verksamhetsår 18/19
 Arkivarie  Verksamhetsår 18/19
 Seniorskollegieledamot  Verksamhetsår 18/19


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Fakultetsorgan för arbetsmiljö och infrastruktur
 CRC husstyrelse  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén CRC (0+S)  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén BMC (S)  Verksamhetsår 18/19
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för EMV (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ILL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ITM (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Programnämnder och kommittéer
 PNL-ledamot (3S)  Verksamhetsår 18/19
 Kursplansberedningen PNL (2S)  Verksamhetsår 18/19
 Administratörsnätvärket PNL  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot Biomed Master (S)  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot MPH (S)  Kalenderår -18
 Studiesociala kommittén PNM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed kandidat  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed master  Verksamhetsår 18/19
 PNR-ledamot AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR LOG (S)  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp AUD (1)  Verksamhetsår 18/19
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 18/19
 Neuronanocentrum  Verksamhetsår 18/19
 LUS (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Regionens ledningsgrupp för VFU  Verksamhetsår 18/19
 SFS FUM-delegat (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Delegat (2O+2S)  Verksamhetsår 18/19
——————————————————————————————————
Linnea Magnusson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!