Vakanta poster för verksamhetsåret 18/19! 

(For information or applying in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig. Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 17 juli 2018. Dessa vakanta posterna kan man kandidera till eller nominera någon till mellan 3/9 och 9/9 2018.

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2018/2019. Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

SÖK/NOMINERA TILL VAKANT POST

Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under terminens första FUM-möte, 24 september. Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår, dvs 2 terminer, HT18/VT19, men vissa poster som söks är för kalenderåret 2018 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs HT18.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

Förmän (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 Högtidsmarskalk – Läkarprogrammet  Verksamhetsår 18/19
 Högtidsmarskalk – Logoped-/Audionomprogrammet  Verksamhetsår 18/19
 Körledare (2)  Verksamhetsår 18/19
 IT-ansvarig  Verksamhetsår 18/19
 Corfotograf (2)  Verksamhetsår 18/19
 Malmömästare  Verksamhetsår 18/19
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet (2)  Kalenderår -18
 Ordförande – Studenter i forskning (2)  Verksamhetsår 18/19

Övriga poster (postbeskrivningar)

 Fullmäktiges sekreterare (S)  Verksamhetsår 18/19
 Arkivarie  Verksamhetsår 18/19
 Seniorskollegieledamot  Verksamhetsår 18/19


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Fakultetsorgan för arbetsmiljö och infrastruktur
 CRC husstyrelse  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén CRC (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén BMC (S)  Verksamhetsår 18/19
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för EMV (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ILL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ITM (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Programnämnder och kommittéer
 PNL-ledamot (3S)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp preklin PNL (2)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp klin PNL (2)  Verksamhetsår 18/19
 Administratörsnätvärket PNL  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot Biomed Master (S)  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot MPH (S)  Kalenderår -18
 Studiesociala kommittén PNM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed kandidat  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed master  Verksamhetsår 18/19
 PNR-ledamot AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR LOG (S)  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp LOG (2)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp AUD (2)  Verksamhetsår 18/19
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 18/19
 Neuronanocentrum  Verksamhetsår 18/19
 LUS (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Valberedningen (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Regionens ledningsgrupp för VFU  Verksamhetsår 18/19
 SFS FUM-delegat (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Delegat (2O+2S)  Verksamhetsår 18/19
——————————————————————————————————
Jonna Blixt
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!