Vakanta poster! 

(For information or applying in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig. Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 4 december 2017. Dessa vakanta posterna kan man kandidera till eller nominera någon. 

Den ordinarie valperioden är över MEN man kan fortfarande kandidera till de vakanta posterna genom att antingen maila valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se eller till ordförande för MF på ordf[a]mfskane.se 

Man kommer kunna söka nya poster till VT och då  fyller man i ett formulär som finns både på denna sida (tryck SÖK POST) samt MF:s Facebooksida. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästa FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot vakantsatta poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett kalenderår, dvs 2 terminer VT18 och HT18 men vissa poster som söks är för verksamhetsåret 17/18 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs VT 18.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

SÖK POST

Klicka här för att söka en av våra grymma poster!

 

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Malmö-Locus utskottet- Husförman  kalenderår 2018
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen verksamhetsår 17/18
MIFFOS verksamhetsår 17/18
Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare Kalenderår 2018
MUR-ordförande verksamhetsår 17/18

Övriga poster (postbeskrivningar)

Arkivarie verksamhetsår 17/18
FUM-sekreterare (s) verksamhetsår 17/18
Inspektor
2017-07-01 – 2019-06-30
Proinspektor
2017-07-01 – 2019-06-30
Seniorskollegieledamot 5  verksamhetsår 17/18

Tillfälliga poster

JämU 1 verksamhetsår 17/18
JämU 2 kalenderår 2018

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten
Ledamot CRC husstyrelse verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten BMC (s) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (o) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (s) verksamhetsår 17/18
PD-gruppen (s) verksamhetsår 17/18
Programnämnder, Institutionsstyrelser, Kommittéer relaterade till utbildning och Representanter i studentorgan (postbeskrivningar)
Institutionsstyrelser:
Styrelsen för EMV (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för EMV (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVM (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för insitutionen för Translationell medicin f.d. ILM (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för insitutionen för Translationell medicin f.d. ILM (s) verksamhetsår 17/18
Programnämnd LÄK
Administratörsnätverket verksamhetsår 17/18
Programnämnd MASTER+BIOMEDKAND.
PNM-ledamot (personlig sup biomedmaster) verksamhetsår 17/18
PNM-ledamot (personlig sup mhp) Kalenderår 2018
Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap ledamot 1 (s) slogs ihop med biomed 17-01-01 verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén PNM 3 verksamhetsår 17/18
Programnämnd Rehabiliteringsutbildningar
PNR-ledamot (personlig sup aud) verksamhetsår 17/18
Internationella kommittén logaud (s) (aud) PNR verksamhetsår 17/18
Studiesociala kommittén logaud (o) (log) PNR verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén logaud (log) PNR verksamhetsår 17/18
Andra arbetsgrupper
Huntingtoncentrum (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
Neuronanocenter (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
LUS (enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
LUS Valberedningen (s) verksamhetsår 17/18
SFS FUM delegat (enbart nominering, Corpus gemensamma platser)
Delegat 2 (o) verksamhetsår 17/18
Delegat 1 (s) verksamhetsår 17/18
Delegat 2 (s) verksamhetsår 17/18

——————————————————————————————————

Jonna Blixt
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.