OBS! Under Uppdatering.

 

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2019/2020 samt kalenderåret 2019. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.

Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat juli 2019. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan sker valet under nästkommande FUM-möte.  En kandidatur måste komma in senast 15 vardagar innan FUM-mötet för att hinnas tas upp, annars går det till mötet efter.

Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Länken att söka med finns nedanför alla poster.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår (ht19/vt20) eller ett kalenderår (2020) vilket betyder att vissa poster är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs ht20.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

 

Styrelsen och FUM (postbeskrivningar)

 Studenhälsoansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Arbetsmarknadsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Kommunikationsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Vice talman FUM  Verksamhetsår 19/20
 Vice Sekreterare FUM  Verksamhetsår 19/20

 

Utbildningsråd(postbeskrivningar)

Enbart utbildningsrådsordförande, övriga poster tillsätts inom utbildningsråden

 BUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20

 

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Högtidsmarskalk Biomedicinutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk Logoped- och Audionomutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk läkarprogrammet  Verksamhetsår 19/20
 Körledare Ultraljud(2)  Verksamhetsår 19/20
 Redaktör Sonden (2)  Verksamhetsår 19/20
 IT- och mediautskottet, IT-ansvarig  Verksamhetsår 19/20
 IT- och medisautskottet, Corfotograf (2)  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Malmömästare  Verksamhetsår 19/20
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 19/20

Förtroendeposter inom MF(postbeskrivningar)

 Huvudskyddsombud  Verksamhetsår 19/20
 Arkivarie  Verksamhetsår 19/20
 Seniorskollegieledamot (2)  Verksamhetsår 19/20


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Lärarförslagsnämnden (s)  Verksamhetsår 19/20
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor  Verksamhetsår 19/20
 Brukargruppen för bibliotek och IKT  Verksamhetsår 19/20
 Fakultetens valberedning (s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot BMC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Instutitionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Instutitionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (1O+3S)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp preklin PNL (1)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp klin PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Administratörsnätverket  Verksamhetsår 19/20
 Kursplansberedning PNL (1)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot Biomedkand(O+S), BioMed Master (s), samt MPH(O+S)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala komittén PNM (S)  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskommittén PNM (3)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp biomed kandidat PNM  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR ledamot logaud (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittén logaud PNR (2O+2S varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala kommittén logaud PNR (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Log (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Aud (2)  Verksamhetsår 19/20
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 19/20
 Neuronanocenter  Verksamhetsår 19/20

 

 

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Styrelseledamot (1o, 2s) (MF)  Verksamhetsår 19/20
 Verksamhetsår 19/20
 LUS valberedning (s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 19/20

 

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

 

sök/nominera till VAKANT post

——————————————————————————————————

Linnea Magnusson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!