Utlysning Medicinska Föreningens förtroendeposter 19/20

Sista dag att kandidera var 23:e april, och är därmed förbi. Valberedningen kommer nu att intervjua samtliga kandidater för att sedan nominera en kandidat per post till FUM. Valen kommer ske på Val-FuM 15 och 16 maj. Det går att motkandidera mot valberedningens förslag, detta görs senast 3 vardagar innan FuM-mötet till MFs ordförande på ordf@mfskane.se.

Har du funderingar på posterna finns mer utförliga beskrivningar på hemsidan.

Alla frågor besvaras av valberedningen som du når på valberedningen@mfskane.se.
OBS! Nomineringar utan kontaktuppgifter kommer INTE att hanteras.

 

Utbildningsråd(postbeskrivningar)

Enbart utbildningsrådsordförande, övriga poster tillsätts inom utbildningsråden

 MUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 BUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 LAUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20
 MPHUR-ordförande  Verksamhetsår 19/20

 

Utskottsordförande(postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Sexmästare  Verksamhetsår 19/20
 Pubmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk Biomedicinutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk Logoped- och Audionomutbildningen  Verksamhetsår 19/20
 Högtidsmarskalk läkarprogrammet  Verksamhetsår 19/20
 Körledare Ultraljud(2)  Verksamhetsår 19/20
 Ordförande KirU  Verksamhetsår 19/20
 Idrottsutskottsordförande (2)  Verksamhetsår 19/20
 Brunchmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ärtmästare (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ordförande KulU (2)  Verksamhetsår 19/20
 Novischgeneraler (3)  Verksamhetsår 19/20
 Redaktör Sonden (2)  Verksamhetsår 19/20
 IT- och mediautskottet, IT-ansvarig  Verksamhetsår 19/20
 IT- och medisautskottet, Corfotograf (2)  Verksamhetsår 19/20
 MIFFOS (2)  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Husförman  Verksamhetsår 19/20
 Malmö Locus utskottet – Malmömästare)  Verksamhetsår 19/20
 Corpus Laborans-utskottet (2)  Verksamhetsår 19/20
 Studenter i forskning (2)  Verksamhetsår 19/20

Övriga poster inom MF(postbeskrivningar)

 Huvudskyddsombud  Verksamhetsår 19/20
 Arkivarie  Verksamhetsår 19/20
 Auktoriserad revisor  Verksamhetsår 19/20
 Seniorskollegieledamot (5)  Verksamhetsår 19/20
 Verksamhetsrevisor (2)  Verksamhetsår 19/20
 Inspektor samt proinspektor  Verksamhetsår 19/20 samt 20/21


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Medicinska fakulteten
 Medicinska fakultetsstyrelsen MFS  Verksamhetsår 19/20
 Medicinska Fakultetsledningen MFL  Verksamhetsår 19/20
 Grundutbildningsnämnden (2)  Verksamhetsår 19/20
 Lärarförslagsnämnden (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor  Verksamhetsår 19/20
 Brukargruppen för bibliotek och IKT  Verksamhetsår 19/20
 Fakultetens valberedning (o+s, gemensamt för Corpus)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot BMC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén BMC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 HMS-kommittén CRC (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot CRC husstyrelse  Verksamhetsår 19/20
 PD-gruppen (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Ledamot i GUN (2)  Verksamhetsår 19/20
 Instutitionsstyrelser
 Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö (IKVM) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Styrelsen för Instutitionen för Translationell medicin ITM (Malmö) (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNL
 PNL-ledamot (4O+4S)  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskomittén PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala komittén PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella komittéen PNL (s+o)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp preklin PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp klin PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Administratörsnätverket  Verksamhetsår 19/20
 Kursplansberedning PNL (2)  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNM
 PNM-ledamot (O+S av Biomedkand, Biomedmaster samt MPH)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala komittén PNM (O+S)  Verksamhetsår 19/20
 Examinationskommittén PNM (3)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittéer PNM ledamot (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp biomed kandidat PNM  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp biomed master PNM  Verksamhetsår 19/20
 Programnämnder och kommittéer under PNR
 PNR ledamot logaud (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Internationella kommittén logaud PNR (2O+2S varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Studiesociala kommittén logaud PNR (2 varav en log och en aud)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Log (2)  Verksamhetsår 19/20
 Ledningsgrupp PNR Aud (2)  Verksamhetsår 19/20
 Andra arbetsgrupper
 ETP-nämnden  Verksamhetsår 19/20
 ETP- Bedömmargruppen  Verksamhetsår 19/20
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 19/20
 Neuronanocenter  Verksamhetsår 19/20
 Karnevalsorganet (enbart nominering, Corpus-gemensam plats)
 Representant Corpus Medicum  Verksamhetsår 19/20

 

 

Representantposter i studentorgan

Vissa av dessa poster representerar Corpus Medicum, till dessa kan man bara bli förslagen av MFs fullmäktige, slutgiltigt beslut tas av Corpus Medicums styrelse.

 Corpus Styrelseledamot (3o, 3s) (MF)  Verksamhetsår 19/20
 LUS Ting (o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 19/20
 LUS valberedning (o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 19/20
 Regionen styrgrupp för VFU  Verksamhetsår 19/20
 Regionens ledningsgrupp för VFU  Verksamhetsår 19/20
 Studentlund ledamot(o+s) (tillsätts av Corpus Medicum)  Verksamhetsår 19/20
 TRF ledamot  Verksamhetsår 19/20
 SFS Fullmäktige delegat (2o+2s) (tillsätts av corpus medicum)  Verksamhetsår 19/20
 AF Överstyrelse, ledamot (o+s)  Verksamhetsår 19/20
 Stipendienämnden AF, ledamot  Verksamhetsår 19/20

 

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2018/2019 samt kalenderåret 2019. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.
Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat april 2019. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan sker valet under nästkommande FUM-möte.  En kandidatur måste komma in senast 15 vardagar innan FUM-mötet för att hinnas tas upp, annars går det till mötet efter.

Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej. Länken att söka med finns nedanför alla poster.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår (ht18/vt19) eller ett kalenderår (2019) vilket betyder att vissa poster är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs vt19.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

Styrelsen och FUM (postbeskrivningar)

 Vice Ordförande  Verksamhetsår 19/20
 Studenhälsoansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Socialt Ansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Arbetsmarknadsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Kommunikationsansvarig  Verksamhetsår 19/20
 Vice talman FUM  Verksamhetsår 19/20
 Vice Sekreterare FUM  Verksamhetsår 19/20

 

Förmän (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Övermarskalk  Kalenderår 2019
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet (2)  Kalenderår

 

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

 

sök/nominera till VAKANT post

——————————————————————————————————

Linnea Magnusson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!