För utlysning av vakanta poster, bl.a. Socialt ansvarig i MF styrelse, var god scrolla ner till rubriken Vakanta Poster lite längre ner på sidan.

Utlysning av poster kalenderåret 2019! 

(For information or applying in English, email valberedningen@mfskane.se)

Nu är det dags för val av följande poster för kalenderåret 2019, observera att Novischgeneralerna sitter 1/12 – 30/11. Sista dagen att kandidera var 1 november vilket innebär att perioden att söka är slut. Alla kandiderande kommer kallas till en ca 15min lång intervju med valberedningen och val sker under FuM-mötet 22/11. Känner du att du skulle göra jobbet bättre än den kandidat som valberedningen nominerat finns möjlighet att motkandidera. Detta sker via mejl till MF ordförande senast tre vardagar innan Val-FuM. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur.

Har du funderingar på posterna finns en utförlig beskrivning på: http://mfskane.se/om-mf/engagera-dig-2/fortroendeposter/.

Alla frågor om valprocessen besvaras av valberedningen som du når på valberedningen@mfskane.se.

 Brunchmästare (2)  Kalenderår 2019
 Husförman Malmö Locus  Kalenderår 2019
 IDRU-ordförande (1)  Kalenderår 2019
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet  Kalenderår 2019
 Malmömästare  Kalenderår 2019
 Novischgeneral (3)  1/12 2018 – 30/11 2019
 Pubmästare (2)  Kalenderår 2019
 Sexmästare  Kalenderår 2019
 Tandemgeneral  Kalenderår 2019
 Toddyförälder  Kalenderår 2019
 Ärtmästare (2)  Kalenderår 2019
 Övermarskalk  Kalenderår 2019

 

Vakanta Poster

Vi har just nu vissa poster, både som förmän och studentrepresentanter, som är lediga för verksamhetsåret 2018/2019. Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten.
Just nu är nedanstående poster vakanta, uppdaterat den 13 november 2018. Alla nominerade eller kandidater kommer kallas till intervju med valberedningen och sedan väljas under nästkommande FUM-möte. Man kan alltid motkandidera mot poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Märk att man ej kan nominera någon för en motkandidatur. Nomineringar utan kontaktuppgifter hanteras ej.

Tryck på knappen nedan för att kandidera eller nominera någon.

SÖK/NOMINERA TILL VAKANT POST

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter. Mandatperioden är i regel ett verksamhetsår, dvs 2 terminer, HT18/VT19, men vissa poster som söks är för kalenderåret 2018 vilket betyder att det är ett fyllnadsval och att man endast sitter på posten 1 termin, dvs HT18.

OBS! För att nominerade ska kontaktas av valberedningen krävs att man fyller i kontaktinformation i formuläret. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se

 

Styrelsen (postbeskrivningar)

Observera att man nu kan söka den vakanta posten som Socialt ansvarig i Medicinska Föreningens styrelse för resterande verksamhetsår 18/19! Valet kommer att ske på FUM-5 den 11 december och den senaste dagen att kandidera är lördagen den 25 november. Intervjuer kommer att hållas för alla kandiderande torsdagen den 29 november.

 Socialt ansvarig  Verksamhetsår 18/19

 

Förmän (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

 

 Högtidsmarskalk – Logoped-/Audionomprogrammet  Verksamhetsår 18/19
 Körledare (2)  Verksamhetsår 18/19
 Malmömästare  Verksamhetsår 18/19
 Ordförande – Jämställdhetsutskottet (2)  Kalenderår -18

Övriga poster (postbeskrivningar)

 Fullmäktiges sekreterare (S)  Verksamhetsår 18/19
 Arkivarie  Verksamhetsår 18/19
 Seniorskollegieledamot  Verksamhetsår 18/19


Studentrepresentanter
 (postbeskrivningar)

 Fakultetsorgan för arbetsmiljö och infrastruktur
 CRC husstyrelse  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén CRC (0+S)  Verksamhetsår 18/19
 HMS-kommittén BMC (S)  Verksamhetsår 18/19
 Institutionsstyrelser
 Styrelsen för EMV (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för IKVM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ILL (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Styrelsen för ITM (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Programnämnder och kommittéer
 PNL-ledamot (3S)  Verksamhetsår 18/19
 Kursplansberedningen PNL (1O, 2S)  Verksamhetsår 18/19
 Administratörsnätvärket PNL  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot Biomed Master (S)  Verksamhetsår 18/19
 PNM-ledamot MPH (S)  Kalenderår -18
 Studiesociala kommittén PNM (S)  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNM  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNM (2)  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed kandidat  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp Biomed master  Verksamhetsår 18/19
 PNR-ledamot AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR AUD (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Internationella kommittén PNR LOG (S)  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Studiesociala kommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR AUD  Verksamhetsår 18/19
 Examinationskommittén PNR LOG  Verksamhetsår 18/19
 Ledningsgrupp AUD (1)  Verksamhetsår 18/19
 Andra arbetsgrupper
 Huntingtoncentrum  Verksamhetsår 18/19
 Neuronanocentrum  Verksamhetsår 18/19
 LUS (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Valberedningen (O+S)  Verksamhetsår 18/19
 Regionens ledningsgrupp för VFU  Verksamhetsår 18/19
 SFS FUM-delegat (enbart nominering, Corpus-gemensamma platser)
 Delegat (2O+2S)  Verksamhetsår 18/19
——————————————————————————————————
Linnea Magnusson
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!