Vakanta poster! 

(For information in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig.  Just nu är nedanstående poster vakanta. Uppdaterad den 17:e april 2017.

Val-fullmäktige är den 16e och 18e maj. Sista kandidaturdag till valberedningen är den 24 april. Man kan alltid motkandidera mot vakantsatta poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa. Skriv en kort motiveringstext kring varför du eller den du nominerat skulle passa på posten och se till att bifoga kontaktuppgifter.

Posterna är sökbara till och med 24:e april genom denna länk bit.ly/sokposter1718
Mandatperiod är 17-07-01 till 18-06-31 om inget annat anges.
Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se.

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Ordförande MUR
Ordförande BUR
Ordförande LAUR
Ordförande MPH-UR
Sexmästare
Pubmästare (2)
Körledare Ultraljud (2)
Högtidsmarskalk läkarprogrammet
Högtidsmarksalk biomedicinprogrammet
Högtidsmarskalk audionom- och logopedutbildningen
Idrottsutskottsförman (2)
Ärtmästare (2)
Brunchmästare (2 för verksamhetsåret 17/18, 1 för HT-17)
Kulturutskottsordförande (2)
Arbetsmarknadsdagsordförande (2)
It-ansvarig
Corfotograf
MIFFOS (2)
Novischförman
Malmömästare (1 för hela verksamhetsåret, 1 t.o.m. 31.12.17)

Övriga poster (postbeskrivningar)

Talman i fullmäktige (o+s)
Sekreterare i fullmäktige (o+s)
Arkivarie
Revisor (3, varav en auktionerad)
Huvudskyddsombud
Arkivarie
Seniors (5)
Inspektor
Ledamot i valberedningen (2) t.o.m. 17.09.30 (Väljs på fri nominering på ordinarie FUM 20e april)
Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten

Medicinska fakultetsstyrelsen
Medicinska Fakultetsledningen
Lärarförslagsnämnden (o+s)
Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor
Fakultetens valberedning (o+s)
Internationella utskottet (o+s)
Brukargruppen för bibliotek och IKT
Ledamot BMC husstyrelse
Ledamot CRC husstyrelse
HMS-kommittén BMC (o+s)
HMS-kommittén CRC (o+s)
ETP-nämnden
ETP bedömargrupp

Fakultetsgemensamma utbidlningsorgan

PD-gruppen (o+s)

Programnämnder

Grundutbildningsnämnden (GUN) (2)
Programnämnden för Läkarutbildningen (PNL) (4o+4s)
Programnämnden för masterutbildningar (PNM) (3o+3s som fördelas mellan biomed kand, biomed master och MPH)
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR) (2o+2s som fördelas mellan log. och aud.)

Institutionsstyrelser

Styrelsen för Experimentell Medicinsk Vetenskap (EMV)  (o+s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund (IKVL)  (o+s)
Styrelsen för Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö  (IKVM) (o+s)
Styrelsen för Institutionen för labmedicin Lund (ILL) (o+s)
Styrelsen för Translationell medicin (Malmö) (o+s)

Kommittéer relaterade till utbildning

Examinationskomittén PNL (2)
Studiesociala komittén PNL (2)
Internationella komittéen PNL (s+o)
Ledningsgrupp preklin PNL (2)
Ledningsgrupp klin PLN (2)
Kursplansberedning PNL (2)
Examinationskomittén PNM (2) (fördelas mellan programmen)
Studiesociala komittén PNM (3o+1s) (fördelas mellan programmen)
Internationella komittéen PNM (2) (fördelas mellan programmen)
Examinationskomittén PNR (2) (fördelas mellan programmen)
Studiesociala komittén PNR (2) (fördelas mellan programmen)
Internationella komittéen PNR (2o+2s) (fördelas mellan programmen)

Representanter i studentorgan (postbeskrivningar)

Corpus styrelseledamot (3o+3s) (MF)
Lunds universitets studentkårer (LUS) Ting (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
LUS Valberedning (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
Studentlund (o+s) (Tillsätts av Corpus Medicum)
Terminsräkningsföreningen (TRF) representant
Sveriges förenade studentkårer (SFS) -fullmäktige (Tillsätts av Corpus Medicum)
Akademiska Föreningens (AF) Överstyrelse, ledamot (o+s)
Stipendienämnden Akademiska Föreningen, ledamot

——————————————————————————————————

Ida Hjelm-Waaler
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.