Vakanta poster! 

(For information in English, email valberedningen@mfskane.se)

Att en post är vakant betyder att ingen är vald till posten, den är ledig.  Just nu är nedanstående poster vakanta. Uppdaterad den 28:e augusti 2017.

Sista kandidaturdag till valberedningen är den 3e september. Man kan alltid motkandidera mot vakantsatta poster direkt till ordförande på ordf[a]mfskane.se senast tre vardagar före fullmäktigemötet. Då kommer ens kandidatur inte behandlas av valberedningen utan går direkt till fullmäktige. Sök själv eller nominera någon du tycker skulle passa. Skriv en kort motiveringstext kring varför du eller den du nominerat skulle passa på posten och se till att bifoga kontaktuppgifter.

Förkortningar: (o) Ordinarie ledamot. (s) Suppleant till ordinarie.

Antal poster som tillsätts är 1 om inte annat anges i parentes efter.

Samtliga kandidater/nominerade kontaktas av valberedningen. Postbeskrivningar finns under respektive sida. Har du frågor kontakta valberedningen på valberedningen[a]mfskane.se.

Utskottsordförande (postbeskrivningar)

Som utskottsordförande leder du ensam eller tillsammans med andra ett utskott i Medicinska Föreningen.

Ordförande BUR verksamhetsår 17/18
Sexmästare 1 kalenderår 2017
Sexmästare 2 verksamhetsår 17/18
Högtidsmarskalk logopedi/audiologi-utbildningen verksamhetsår 17/18
Arbetsmarknadsdagsordföranden 2 verksamhetsår 17/18
Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare verksamhetsår 17/18
Malmö Locus utskottet – Malmö Mästare kalenderår 2017

Övriga poster (postbeskrivningar)

FUM-sekreterare (o) verksamhetsår 17/18
FUM-sekreterare (s) verksamhetsår 17/18

 

Arkivarie verksamhetsår 17/18
Seniorskollegieledamot 5 verksamhetsår 17/18
Valnämndens ordförande 1/10-30/9

 

Studentrepresentanter (postbeskrivningar)

Fakultetsorgan inom Medicinska Fakulteten
Ledamot CRC husstyrelse verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten BMC (s) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (o) verksamhetsår 17/18
HMS-kommiten CRC (s) verksamhetsår 17/18

 

Fakultetsgemensamma utbidlningsorgan
PD-gruppen (s) verksamhetsår 17/18
Programnämnder, Institutionsstyrelser, Kommittéer relaterade till utbildning och Representanter i studentorgan (postbeskrivningar)
Styrelsen för EMV (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för EMV (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för IKVM (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för ILL (s) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för Translationell medicin f.d. ILM (o) verksamhetsår 17/18
Styrelsen för Translationell medicin f.d. ILM (s) verksamhetsår 17/18
PNM-ledamot (personlig sup biomedkand) verksamhetsår 17/18
PNM-ledamot (personlig sup biomedmaster) verksamhetsår 17/18
PNM-ledamot 3 MPH Kalenderår 2017
PNM-ledamot (personlig sup mhp) Kalenderår 2017
Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap ledamot 1 (o) slogs ihop med biomed 17-01-01 verksamhetsår 17/18
Studiesociala utskottet masterprogrammet i folkhälsovetenskap ledamot 1 (s) slogs ihop med biomed 17-01-01 verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén PNM 1 verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén PNM 2 verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén PNM 3 verksamhetsår 17/18
Internationella kommiten PNM ledamot 2 (o) verksamhetsår 17/18
PNR-ledamot (personlig sup log)
PNM-ledamot (personlig sup aud)
Internationella kommittén logaud (o) (aud) PNR verksamhetsår 17/18
Internationella kommittén logaud (s) (aud) PNR verksamhetsår 17/18
Studiesociala kommittén logaud (o) (aud) PNR verksamhetsår 17/18
Studiesociala kommittén logaud (o) (log) PNR verksamhetsår 17/18
Examinationskommittén logaud (log) PNR verksamhetsår 17/18
Huntingtoncentrum (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
Neuronanocenter (samarbeta med MDR) Verksamhetsår 17/18
LUS Valberedningen (o) verksamhetsår 17/18
LUS Valberedningen (s) verksamhetsår 17/18

——————————————————————————————————

Ida Hjelm-Waaler
Ordförande Valberedningen | Head of Nominations Committee
Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Relaterat

SÖK POSTER!

BMC, Sölvegatan 19 (Hus I, plan 10)
046 - 222 06 80
mf@mfskane.se

Hemsidan är sponsrad av Lundakarnevalen

Hemsida av Intervaro webbyrå.