MFs styrelse står för föreningens yttersta verkställande arbete och behandlar alla stora frågor. Man har stor möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning. Varje ledamot ansvarar för styrelsens gemensamma arbete samt för sitt specifika verksamhetsområde. Föreningens presidium, ordförande och vice ordförande är arvoderade motsvarande studiemedel och arbetar heltid för föreningen. Styrelsen består av:

Ordförande
Vice ordförande med ekonomiskt ansvar
Utbildningsansvarig
Socialt ansvarig
Studenthälsoansvarig
PR-ansvarig
Infosekreterare
Kommunikationsansvarig – NY!
Arbetsmarknadsansvarig – NY!

För mer information om posterna se här.


The board of MF is the executive branch of the association and discusses all the major subjects. As a board memeber, one has a very good possibility to influence the work and the direction of the association. Every board member is responsible for the common work of the board and their specific responsibilities. The presiding committee, the president and the vice president, are remunerated on full time to be able to focus on the association. The board consists of:

President
Vice President
Head of Education
Head of Student Health
Head of Social Activities
Infosecretary
Head of PR
Head of Communication – New!
Head of Labor Market – New!

For more information about the positions follow this link

Relaterat

SÖK POSTER!