Luukas Lilover

Corpus Laborans utskottet: Spons- och samarbetsansvarig

Ofelia Karlsson

Corpus Laborans utskottet: Kommunikations- och företagsansvarig

Julia Melkeraaen

Corpus Laborans utskottet: Logistik- och företagsansvarig

Sophie Mokvist

Corpus Laborans utskottet: IT- och företagsansvarig

Hanna Nilsson

Corpus Laborans utskottet: Ekonomi- och Designansvarig

SÖK POSTER!